21.08.2014

 
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 41 pro zápis změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 41 zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web