20.07.2015

 
Aktualizovaný Seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web