26.10.2015

 
Do pilotního provozu byly spuštěny formuláře umožňující reklamaci prvků vedených v RÚIAN.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web