26.11.2015

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - informace zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web