29.12.2015

 
Dne 21. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2016. Text vyhlášky zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web