18.05.2016

 
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015 zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web