10.08.2016

 
Na Geoportálu ČÚZK byl publikován digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G) z celého území. Zde

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web