03.03.2017

 
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2016 zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web