01.06.2017

 
Na stránce Zeměměřictví - Zeměměřické činnosti  jsou v anonymizované podobě vystavována rozhodnutí vydaná ve věcech správního trestání na úseku zeměměřictví.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web