13.09.2017

 
Aktualizovaný Přehled základních zkušebních otázek ke zkouškám ÚOZI a Seznam předpisů a doporučené literatury.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web