02.01.2018

 
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti dodatek č. 1 k Jednacímu řádu zeměměřického a katastrálního inspektorátu.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web