07.03.2018

 
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2018".

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web