05.04.2018

 
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2017.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web