03.06.2021

 
Ve věci připravovaných úprav aplikace Nahlížení do KN byla vydána tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web