19.02.2021

 
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web