21.03.2022

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce digitální mapy veřejné správy.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web