23.02.2022

 
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2021. 

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web