Změny v poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí

Katastrální pracoviště nově poskytují výstupy vzniklé převedením písemnosti ze sbírky listin v elektronické podobě do listinné podoby z území celé České republiky. Upozorňujeme, že tato služba je v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky o poskytování údajů za katastru nemovitostí poskytnuta katastrálním pracovištěm pouze tehdy, pokud jsou požadované listiny dostupné v elektronické podobě. Skenováním sbírky listin je aktuálně zajištěna dostupnost elektronické podoby listin doručených katastrálním úřadům po 1. lednu 2014.
ČÚZK nově poskytuje ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru, a to prostřednictvím internetové aplikace Dálkový přístup do KN. Cena je stanovena vyhláškou ve výši 10 Kč za stránku A4, nejvýše však 300 Kč. Jak pro poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí na přepážkách katastrálních pracovišť, tak pro poskytování dálkovým přístupem platí, že tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

25.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Ředitel/ředitelka odboru správy DMVS a RÚIAN.

22.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - projekt/ka.