Změna ve způsobu informování uživatelů DP o novinkách a provozních informacích - 1.7.2016.

Datum vložení Název Popis
22.06.2016 Změna ve způsobu informování uživatelů DP o novinkách a provozních informacích - 1.7.2016. Vážení uživatelé Dálkového přístupu do katastru nemovitostí (DP) oznamujeme, že od 1.7.2016 ČÚZK mění způsob informování uživatelů o novinkách, provozních informacích a odstávkách DP (informace). Informování uživatelů DP a všech dalších zájemců o informace bude probíhat prostřednictvím technologie RSS, což představuje výrazně efektivnější a modernější způsob než doposud používané rozesílání emailových zpráv. Jednou z hlavních výhod technologie RSS je, že rozhodnutí o odebírání informací je v osobní správě každého zájemce o informace. Není tedy třeba složitě hlásit emailové adresy k odběru zasílaných informací, jejich změny, zrušení atd. K odběru RSS se lze jednoduše přihlásit a informace jsou následně bez prodlení zájemci automatizovaně předávány. V případě potřeby je naopak možné, jednoduše odběr informací odhlásit. Pokud máte zájem odebírat informace automatizovaným způsobem prostřednictvím technologie RSS, je třeba odběr informací aktivovat. Technologii RSS ovládají standardní internetové prohlížeče, specializované čtečky nebo standardní emailoví klienti. Například v MS Outlook se RSS kanál nastaví tak, že se klikne pravým tlačítkem myši na složku „Informační kanály RSS“, vybere „Přidat nový informační kanál RSS“ a zadá internetová adresa RSS kanálu pro odběr informací, následně pak budou do emailové schránky přicházet obdobné zprávy jako v případě doposud zasílaných informací. Internetová adresa RSS kanálu pro odběr informací: http://www.cuzk.cz/aplikace-DP?rss=RSS Informování prostřednictvím klasicky zasílaných emailových zpráv všem uživatelům DP bude k 1.7.2016 ukončeno. Aktuální informace přímo na webových stránkách DP (http://www.cuzk.cz/aplikace-DP/informace) budou nadále zveřejňovány beze změny režimu.

Novinky, provozní informace a odstávky
Zpět na Aplikaci Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí České republiky