Zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 31.5.2018

Datum vložení Název Popis
20.04.2018 Zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 31.5.2018 V roce 2011 byla v prohlížecích a následně stahovacích službách resortu ČÚZK zavedena podpora kódu EPSG 5514 pro poskytování služeb v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, který je standardizován v rámci mezinárodního registru souřadnicových referenčních systémů. Byl tak zahájen přechod od dosud užívaného alternativního kódu 102067, který byl užíván pro stejný souřadnicový systém, nicméně nebyl v EPSG standardizován. K datu 1. 7. 2017 byl dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514. Ve všech prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK bude zrušena podpora alternativního kódu 102067 k 31.5.2018. Odstranění duplicity a používání pouze standardizovaného kódu umožní na straně poskytovatele služeb zjednodušení konfigurace a tím i zvýšení výkonu služeb.

Novinky, provozní informace a odstávky
Zpět na Aplikaci Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí České republiky