Ukončení zakládání uživatelských účtů DP pro fyzické osoby od 1.1.2023.

Datum vložení Název Popis
24.12.2022 Ukončení zakládání uživatelských účtů DP pro fyzické osoby od 1.1.2023.

Vážení zákazníci,

v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, bude od 1.1.2023 ukončeno zakládání nových uživatelských účtů fyzickým osobám pro aplikaci Dálkový přístup do KN (DP). Pro fyzické osoby byla zřízena aplikace Dálkového přístupu do KN pro neregistrované uživatele (DPN), která je dostupná na adrese: https://dpn.cuzk.cz/ a přihlásit se k ní je možné prostřednictvím Identity občana. Tato aplikace poskytuje stejné výstupy jako aplikace DP a platba za tyto informace je realizována prostřednictvím platební karty nebo OnLine platbou prostřednictvím Platebního portálu ČÚZK.

Identita občana slouží k prokázání totožnosti fyzické osoby online a její zřízení a využití je zdarma. Pro více informací navštivte stránky https://chciidentitu.gov.cz/ nebo https://info.identitaobcana.cz/.

Ukončení zakládání účtů DP se netýká právnických osob ani zakládání účtu do Webových služeb dálkového přístupu do KN.


Novinky, provozní informace a odstávky
Zpět na Aplikaci Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí České republiky