Upozornění pro uživatele poskytující ověřené výstupy, zejména pro notáře.

Datum vložení Název Popis
24.06.2024 Upozornění pro uživatele poskytující ověřené výstupy, zejména pro notáře. Vážení uživatelé, provádějící vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí,
upozorňujeme, že dne 1.7.2024 nabyde účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášek č. 354/2015 Sb. a č. 256/2018 Sb. (https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/50). Novela upravuje úplatu za vydání ověřených výstupů z katastru nemovitostí:
-    Výpis z katastru – od 1.7.2024 úplata bude činit 50 Kč (do 30.6.2024 činí úplata 50 Kč) – NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ,
-    Evidence práv pro osobu – od 1.7.2024 úplata bude činit 75 Kč (do 30.6.2024 činí úplata 50 Kč),
-    Ověřený výstup nebo duplikát listiny ze sbírky listin katastru – od 1.7.2024 úplata bude činit 10 Kč (do 30.6.2024 činí úplata 10 Kč) – NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ,
-    Přehled vlastnictví s nemovitostmi – od 1.7.2024 úplata bude činit 100 Kč.

 

Novinky, provozní informace a odstávky
Zpět na Aplikaci Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí České republiky