Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Metodika

Dotazy ohledně pořizování a správy dat digitální technické mapy krajů je třeba směřovat na Metodickou pracovní skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM. Jejími členy jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních subjektů a zástupci dodavatelských firem. Veškeré informace včetně kontaktů a již schválených odpovědí naleznete na webu: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně
Pro vkládání dotazů na požadavky při pořizování dat pro DTM a jejich metodické řešení je také k dispozici aplikace Systém na řešení požadavků při pořizování dat pro DTM. Je však určena zejména k dotazům na řešení situací pro všechny oblasti ZPS, DI a TI, které dosud nejsou popsány v žádném zde uváděném zdroji. Aplikace je dostupná na webu: https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený ve Slovníku datového modelu DTM a spravovaný v programu TermIT (tj. programu provozovaném v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována Prohlížečka na webu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/ odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně
V současné době jsou v Prohlížečce k dispozici dvě verze Slovníku datového modelu DTM:
- první je založena na verzi vyhlášky č. 393/2020 Sb. k datu 6. 10. 2023 a JVF DTM ve verzi 1.4.2.1
- druhá je verzí platné vyhlášky č. 186/2023 Sb, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., a odpovídá JVF DTM ve verzi 1.4.2.3 (změny k 1. 7. 2023).
Na třetí verzi, která bude odpovídat novele vyhlášky č. 186/2023 Sb. a JVF DTM ve verzi 1.4.3, se pracuje.

Katalog objektů JVF DTM je uspořádaný seznam objektů digitální technické mapy, který obsahuje objekty JVF DTM v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb. Jeho prohlížení umožňuje webová aplikace, která je součástí webu Portál JVF DTM. Ten však dosud není ve správě ČÚZK a z tohoto důvodu v něm není možno dohledat aktuální data a informace. Web bývá v nepravidelných intervalech nedostupný. Katalog objektů naleznete na webu: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/ odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně

Dokumenty:
  • Metodika pro geodetické zaměřování ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací (verze 2.1) dokument ve formátu PDF: Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Dokument doplňují vzorové příklady GAD DTM:
  • Metodika pořizování dat digitální technické mapy dokument ve formátu PDF: Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb, které budou kraje zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci rozvoje DTM kraje v souladu s požadavky vyplývajícími z příslušných zákonů a vyhlášky o DTM kraje a podmínkami V. Výzvy Národního plánu obnovy. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků krajů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat.
  • Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy dokument ve formátu PDF: Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb, které budou kraje zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci prvotního naplnění DTM kraje. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků krajů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat ve variantách zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých krajích a jejich priority.
  • Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů dokument ve formátu PDF: Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb ve vymezeném území, které budou veřejnoprávní subjekty zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci prvotního naplnění DTM veřejnoprávních subjektů. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků veřejnoprávních subjektů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat ve variantách zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých vymezených územích, jejich priority a potřeby jednotlivých veřejnoprávních subjektů.
Datum poslední aktualizace: 11.06.2024

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy