Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Verifikační registr

Verifikační registr DMVS slouží ke shromáždění kontaktů na vlastníky, správce a provozovatele (VSP) dopravní a technické infrastruktury (DTI), které ČÚZK dle bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (zeměměřický zákon), vyzve k registraci do Registru subjektů DMVS po jeho zprovoznění v termínu od 1. 1. 2023. ČÚZK postupně v několika vlnách rozeslal žádosti o registraci obcím a právnickým osobám, u nichž na základě jiných evidencí dovodil, že by mohly být vlastníky, správci nebo provozovateli DTI. 

Upozornění: Možnost registrace subjektů do Verifikačního registru DMVS byla ukončena ke dni 30. 4. 2023.
Subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli dopravní a technické infrastruktury a do tohoto termínu se nezaregistrovaly, nebudou vyzvány k registraci do Registru subjektů DMVS formou výzvy, ale budou se moci registrovat přímo po spuštění IS DMVS (předpokládaný termín spuštění Registru subjektů DMVS je s ohledem na odklad účinnosti zákona č. 47/2020 Sb. posunut na červen 2023).

Datum poslední aktualizace: 03.05.2023

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy