k.ú.: 600067 - Horní Adršpach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547786 - Adršpach NUTS5 CZ0523547786
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 2550997
zahrada 21 10957
travní p. 302 1595366
lesní poz 193 3434723
vodní pl. nádrž umělá 1 5049
vodní pl. rybník 4 6469
vodní pl. tok přirozený 2 1651
zast. pl. zbořeniště 14 6804
zast. pl. 169 58948
ostat.pl. dráha 3 11761
ostat.pl. jiná plocha 38 36556
ostat.pl. manipulační pl. 11 9572
ostat.pl. neplodná půda 10 10421
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1140
ostat.pl. ostat.komunikace 165 187941
ostat.pl. pohřeb. 1 1226
ostat.pl. silnice 7 40431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12331
ostat.pl. zeleň 5 11771
Celkem KN 996 7994114
Par. KMD 992 7992879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 166
byt.z. byt 47
obč.z. byt 3
Celkem JED 50
LV 217
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 12.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 20:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.