k.ú.: 600113 - Albrechtice u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547981 - Albrechtice NUTS5 CZ0534547981
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 2008659
zahrada 336 220251
ovoc. sad 1 3568
travní p. 458 1426053
lesní poz 539 5763474
vodní pl. tok přirozený 54 61025
vodní pl. tok umělý 1 806
vodní pl. zamokřená pl. 4 991
zast. pl. společný dvůr 3 89
zast. pl. zbořeniště 18 3371
zast. pl. 277 73246
ostat.pl. jiná plocha 164 126803
ostat.pl. manipulační pl. 51 50972
ostat.pl. neplodná půda 23 9270
ostat.pl. ostat.komunikace 254 197281
ostat.pl. pohřeb. 1 1273
ostat.pl. silnice 18 103157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 15330
ostat.pl. zeleň 2 269
Celkem KN 2422 10065888
Par. DKM 24 57173
Par. KMD 2398 10008715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 257
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 14
LV 291
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2022 17:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.