k.ú.: 600121 - Albrechtice u Českého Těšína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598925 - Albrechtice NUTS5 CZ0803598925
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1037 4949351
zahrada 944 745913
ovoc. sad 2 9823
travní p. 362 1338207
lesní poz les(ne hospodář) 6 373172
lesní poz 152 2856578
vodní pl. nádrž přírodní 1 295
vodní pl. nádrž umělá 4 30573
vodní pl. tok přirozený 85 286188
vodní pl. tok umělý 2 1343
vodní pl. zamokřená pl. 33 57551
zast. pl. společný dvůr 18 4667
zast. pl. zbořeniště 12 3856
zast. pl. 1418 422411
ostat.pl. dráha 17 245892
ostat.pl. jiná plocha 266 194082
ostat.pl. manipulační pl. 73 201270
ostat.pl. neplodná půda 260 322285
ostat.pl. ostat.komunikace 457 402010
ostat.pl. pohřeb. 2 9577
ostat.pl. silnice 25 133962
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23073
ostat.pl. zeleň 111 75771
Celkem KN 5294 12687850
Par. DKM 5294 12687850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 69
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 814
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 198
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 86
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 4
Celkem BUD 1378
LV 1556
spoluvlastník 3183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2007
THM-G 1:2000 31.12.1976 25.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 07:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.