k.ú.: 600199 - Nová Ves u Albrechtic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576549 - Nová Ves NUTS5 CZ0524576549
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 592
orná půda 108 939198
zahrada 245 185470
ovoc. sad 1 4533
travní p. mez, stráň 22 12149
travní p. 202 523032
lesní poz les s budovou 35 1455
lesní poz 85 6046501
vodní pl. nádrž přírodní 1 131
vodní pl. rybník 2 402657
vodní pl. tok přirozený 17 3946
zast. pl. společný dvůr 2 1223
zast. pl. 238 64470
ostat.pl. jiná plocha 44 10464
ostat.pl. manipulační pl. 2 10391
ostat.pl. mez, stráň 6 2601
ostat.pl. neplodná půda 25 82511
ostat.pl. ostat.komunikace 63 91285
ostat.pl. silnice 3 22991
ostat.pl. skládka 5 12068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3859
Celkem KN 1111 8421527
Par. KMD 1111 8421527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 25
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 102
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 261
LV 336
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 19:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.