k.ú.: 600288 - Albrechtice v Jizerských horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563528 - Albrechtice v Jizerských horách NUTS5 CZ0512563528
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 924
zahrada 179 92906
travní p. 916 1589396
lesní poz ostat.komunikace 5 104386
lesní poz 197 21900440
vodní pl. nádrž umělá 8 1741
vodní pl. tok přirozený 12 92594
zast. pl. zbořeniště 61 15026
zast. pl. 629 95821
ostat.pl. jiná plocha 86 31633
ostat.pl. manipulační pl. 57 32244
ostat.pl. neplodná půda 322 357100
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1822
ostat.pl. ostat.komunikace 234 140377
ostat.pl. pohřeb. 1 3664
ostat.pl. silnice 9 60517
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17318
ostat.pl. zeleň 3 1955
Celkem KN 2731 24539864
Par. DKM 2731 24539864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 276
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 621
byt.z. byt 46
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 91
LV 685
spoluvlastník 982

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 24.08.2010 1:1000 24.08.2010 *)
ZMVM 1:2000 15.08.1990 24.08.2010 2000, Od -převzato od KP. ZMVM Albrechtice.
S-SK GS 1:2880 1843 15.08.1990 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.