k.ú.: 600300 - Albrechtičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568741 - Albrechtičky NUTS5 CZ0804568741
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 1581849
zahrada 340 213447
travní p. 47 171797
lesní poz 63 258436
vodní pl. rybník 16 140117
vodní pl. tok přirozený 48 52402
vodní pl. zamokřená pl. 1 5350
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 3 1259
zast. pl. 330 111856
ostat.pl. jiná plocha 94 105718
ostat.pl. manipulační pl. 17 946845
ostat.pl. neplodná půda 20 21377
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 229920
ostat.pl. ostat.komunikace 197 89224
ostat.pl. pohřeb. 6 3977
ostat.pl. silnice 7 17232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5188
ostat.pl. zeleň 1 113
Celkem KN 1432 3956158
Par. KMD 1432 3956158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 218
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 327
LV 294
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.