k.ú.: 600318 - Nová Horka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599921 - Studénka NUTS5 CZ0804599921
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1035855
zahrada 117 103469
travní p. 121 439134
lesní poz 50 280062
vodní pl. nádrž přírodní 4 7829
vodní pl. rybník 4 1058003
vodní pl. tok přirozený 20 38151
vodní pl. tok umělý 8 6467
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 53
vodní pl. zamokřená pl. 7 19815
zast. pl. společný dvůr 1 7889
zast. pl. zbořeniště 5 687
zast. pl. 173 39958
ostat.pl. dráha 4 30916
ostat.pl. jiná plocha 38 51318
ostat.pl. manipulační pl. 23 86436
ostat.pl. neplodná půda 12 21485
ostat.pl. ostat.komunikace 66 74803
ostat.pl. silnice 21 72672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8913
ostat.pl. zeleň 20 38237
Celkem KN 758 3422152
Par. DKM 228 1018014
Par. KMD 530 2404138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 170
byt.z. byt 37
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 42
LV 225
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.01.2015 1:1000 05.02.2015 *)
KMD 1:1000 22.10.2014 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1833 05.02.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.