k.ú.: 600377 - Anenská Studánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 573426 - Anenská Studánka NUTS5 CZ0534573426
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 958771
zahrada 216 92194
ovoc. sad 14 17964
travní p. 337 1314812
lesní poz 165 1901533
vodní pl. nádrž přírodní 4 1746
vodní pl. tok přirozený 16 6640
zast. pl. zbořeniště 10 3240
zast. pl. 84 22775
ostat.pl. jiná plocha 111 59841
ostat.pl. manipulační pl. 24 12576
ostat.pl. neplodná půda 18 9477
ostat.pl. ostat.komunikace 150 78721
ostat.pl. pohřeb. 4 1970
ostat.pl. silnice 5 34144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2552
ostat.pl. zeleň 2 335
Celkem KN 1308 4519291
Par. DKM 2 702
Par. KMD 1306 4518589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 87
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.