k.ú.: 600385 - Helvíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 573426 - Anenská Studánka NUTS5 CZ0534573426
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1603463
zahrada 106 39722
ovoc. sad 2 15083
travní p. 150 255235
lesní poz 36 1334708
vodní pl. nádrž přírodní 5 1205
zast. pl. zbořeniště 29 8680
zast. pl. 24 8013
ostat.pl. jiná plocha 59 16142
ostat.pl. manipulační pl. 24 14247
ostat.pl. neplodná půda 6 4173
ostat.pl. ostat.komunikace 126 77658
ostat.pl. pohřeb. 1 324
ostat.pl. silnice 1 7911
Celkem KN 742 3386564
Par. DKM 3 79741
Par. KMD 739 3306823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 47
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.09.2018 1:1000 27.09.2018 *)
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.12.2013
Ost. 1:2880 31.12.1839 27.09.2018 parcely původem z grafického přídělu ponechané pro zpracování v rámci JPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.