k.ú.: 600407 - Archlebov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586030 - Archlebov NUTS5 CZ0645586030
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8584 6925396
vinice 763 666948
zahrada 287 132454
ovoc. sad 113 193599
travní p. 294 201398
lesní poz 177 4420575
vodní pl. nádrž umělá 76 49827
vodní pl. tok přirozený 94 3225
vodní pl. tok umělý 19 59980
zast. pl. společný dvůr 5 865
zast. pl. zbořeniště 33 6970
zast. pl. 497 173995
ostat.pl. jiná plocha 542 72217
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 349
ostat.pl. manipulační pl. 198 78597
ostat.pl. neplodná půda 89 17285
ostat.pl. ostat.komunikace 1042 260899
ostat.pl. pohřeb. 3 3198
ostat.pl. silnice 45 38674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 10523
ostat.pl. zeleň 145 14671
Celkem KN 13032 13331645
Par. KMD 13032 13331645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 294
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 431
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 950
spoluvlastník 1310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2011
KMD 1:1000 21.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 13:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.