k.ú.: 600415 - Arneštovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 509388 - Arneštovice NUTS5 CZ0633509388
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 3044593
zahrada 62 49603
travní p. 129 644579
lesní poz 216 1311482
vodní pl. nádrž umělá 1 816
vodní pl. rybník 7 22246
vodní pl. tok přirozený 1 29081
vodní pl. tok umělý 3 2996
zast. pl. společný dvůr 3 212
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 66 33185
ostat.pl. jiná plocha 31 26958
ostat.pl. manipulační pl. 6 7939
ostat.pl. neplodná půda 22 38989
ostat.pl. ostat.komunikace 28 129833
ostat.pl. silnice 7 79131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 648
Celkem KN 746 5422299
Par. DKM 746 5422299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 65
LV 160
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.12.2014
DKM 1:1000 08.02.2012
ZMVM 1:2000 27.12.1996 08.02.2012
S-SK GS 1:2880 1829 27.12.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 18:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.