k.ú.: 600521 - Aš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1437029
zahrada 1859 1017895
travní p. 454 2515945
lesní poz ostat.komunikace 1 435
lesní poz 262 4399432
vodní pl. nádrž přírodní 1 3240
vodní pl. nádrž umělá 15 13930
vodní pl. rybník 7 15995
vodní pl. tok přirozený 13 8736
vodní pl. tok umělý 19 20232
vodní pl. zamokřená pl. 5 4305
zast. pl. společný dvůr 237 43386
zast. pl. zbořeniště 95 26493
zast. pl. 3598 724151
ostat.pl. dráha 25 148922
ostat.pl. jiná plocha 563 535852
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 194
ostat.pl. manipulační pl. 248 450138
ostat.pl. neplodná půda 113 184300
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 3707
ostat.pl. ostat.komunikace 923 844297
ostat.pl. pohřeb. 3 59378
ostat.pl. silnice 86 207177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 160834
ostat.pl. zeleň 423 580745
Celkem KN 9192 13406748
Par. DKM 9192 13406748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 292
č.p. byt.dům 308
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 50
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 94
č.p. rod.dům 1058
č.p. tech.vyb 19
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 37
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1044
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 294
bez čp/če jiná st. 168
bez čp/če obchod 9
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 29
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 7
Celkem BUD 3581
byt.z. byt 2807
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 55
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 93
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 29
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 3009
LV 5592
spoluvlastník 9355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2012
KMD 1:1000 27.11.2012
THM-V 1:1000 01.01.1978 27.11.2012 měřítko i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1824 27.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.