k.ú.: 600598 - Babí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 368982
zahrada 79 83973
travní p. mez, stráň 35 56160
travní p. 435 3701587
lesní poz les(ne hospodář) 33 2399507
lesní poz ostat.komunikace 7 21071
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 1011
lesní poz 182 3811424
vodní pl. tok přirozený 8 20985
vodní pl. tok umělý 3 815
vodní pl. zamokřená pl. 1 1158
zast. pl. zbořeniště 7 2475
zast. pl. 174 32977
ostat.pl. jiná plocha 183 306644
ostat.pl. manipulační pl. 17 41678
ostat.pl. mez, stráň 2 214
ostat.pl. neplodná půda 138 162724
ostat.pl. ostat.komunikace 144 254362
ostat.pl. pohřeb. 1 1238
ostat.pl. silnice 2 59607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2653
Celkem KN 1466 11331245
Par. DKM 1466 11331245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 195
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 21:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.