k.ú.: 600636 - Babice u Lesonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590274 - Babice NUTS5 CZ0634590274
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 3149482
zahrada 91 74674
travní p. mez, stráň 10 21146
travní p. 176 203777
lesní poz 24 555483
vodní pl. tok přirozený 6 7621
vodní pl. tok umělý 86 14383
zast. pl. 117 53973
ostat.pl. jiná plocha 49 51506
ostat.pl. manipulační pl. 4 12363
ostat.pl. mez, stráň 28 37636
ostat.pl. neplodná půda 1 375
ostat.pl. ostat.komunikace 78 124994
ostat.pl. pohřeb. 1 3363
ostat.pl. silnice 10 21155
ostat.pl. zeleň 2 629
Celkem KN 1003 4332560
Par. KMD 1003 4332560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 61
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 117
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 162
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009
S-SK ŠD 1:2500 1929 30.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 19:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.