k.ú.: 600661 - Babice u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552356 - Babice NUTS5 CZ0712552356
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 3998971
zahrada 141 95508
travní p. 20 164368
lesní poz 9 802194
vodní pl. nádrž umělá 4 102455
vodní pl. tok přirozený 19 33898
zast. pl. zbořeniště 6 1785
zast. pl. 215 116551
ostat.pl. dráha 3 29557
ostat.pl. jiná plocha 73 51697
ostat.pl. manipulační pl. 32 60189
ostat.pl. neplodná půda 3 1959
ostat.pl. ostat.komunikace 77 168870
ostat.pl. silnice 7 58260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11284
ostat.pl. zeleň 74 248947
Celkem KN 971 5946493
Par. DKM 971 5946493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 61
LV 307
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.04.2017
DKM-KPÚ 11.02.2008 1:1000 13.03.2008 *) KPÚ - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.05.2022 23:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.