k.ú.: 600679 - Krakořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505188 - Šternberk NUTS5 CZ0712505188
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1022339
zahrada 47 48869
ovoc. sad 1 5425
travní p. 27 276044
lesní poz plantáž dřevin 1 235806
lesní poz 33 208098
vodní pl. nádrž umělá 5 8493
vodní pl. tok přirozený 2 7530
vodní pl. zamokřená pl. 1 1903
zast. pl. 49 38294
ostat.pl. dráha 1 13061
ostat.pl. jiná plocha 20 15980
ostat.pl. manipulační pl. 28 39961
ostat.pl. ostat.komunikace 35 78770
ostat.pl. silnice 5 27883
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4505
ostat.pl. zeleň 19 60736
Celkem KN 340 2093697
Par. DKM 340 2093697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 46
LV 59
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2017
DKM-KPÚ 28.10.2015 1:1000 10.11.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.05.2022 23:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.