k.ú.: 600695 - Babice nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582794 - Babice nad Svitavou NUTS5 CZ0643582794
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 994 1910708
zahrada 489 268022
ovoc. sad 16 49596
travní p. 137 99040
lesní poz les s budovou 2 60
lesní poz les(ne hospodář) 13 825221
lesní poz ostat.komunikace 6 63329
lesní poz 204 13599932
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. tok přirozený 12 86004
zast. pl. společný dvůr 14 1410
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 663 149260
ostat.pl. dráha 3 32121
ostat.pl. jiná plocha 91 34125
ostat.pl. manipulační pl. 50 45164
ostat.pl. neplodná půda 24 8907
ostat.pl. ostat.komunikace 279 133821
ostat.pl. pohřeb. 1 1313
ostat.pl. silnice 11 85885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 18256
ostat.pl. zeleň 18 6974
Celkem KN 3049 17419729
Par. DKM 3049 17419729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 256
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 206
č.e. doprava 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 91
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 656
LV 786
spoluvlastník 1008

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2009
THM-V 1:2000 01.04.1980 02.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 06:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.