k.ú.: 600733 - Milotičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547778 - Červená Řečice NUTS5 CZ0633547778
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 962344
zahrada 33 27204
travní p. 70 284814
lesní poz 40 395320
vodní pl. nádrž umělá 3 8090
vodní pl. rybník 2 5189
vodní pl. zamokřená pl. 2 1103
zast. pl. 25 13883
ostat.pl. jiná plocha 28 18761
ostat.pl. manipulační pl. 3 3699
ostat.pl. neplodná půda 38 28953
ostat.pl. ostat.komunikace 53 30348
ostat.pl. silnice 2 24584
Celkem KN 372 1804292
Par. DKM 372 1804292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 24
LV 38
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.09.2003
ZMVM 1:1000 01.06.1995 23.09.2003
S-SK GS 1:2880 1829 01.06.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 05:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.