k.ú.: 600741 - Bačetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576085 - Bačetín NUTS5 CZ0524576085
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 437 3284678
zahrada 217 142442
ovoc. sad 2 12905
travní p. 438 1059927
lesní poz 225 1134024
vodní pl. nádrž přírodní 12 12172
vodní pl. rybník 16 13235
vodní pl. tok přirozený 29 19758
vodní pl. tok umělý 9 11671
vodní pl. zamokřená pl. 1 259
zast. pl. společný dvůr 7 197
zast. pl. zbořeniště 5 1447
zast. pl. 193 80429
ostat.pl. jiná plocha 49 17842
ostat.pl. manipulační pl. 26 13945
ostat.pl. neplodná půda 20 6214
ostat.pl. ostat.komunikace 223 129971
ostat.pl. pohřeb. 1 1263
ostat.pl. silnice 5 64688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2074
ostat.pl. zeleň 1 1393
Celkem KN 1918 6010534
Par. KMD 1918 6010534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 184
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 274
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 31.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.