k.ú.: 600750 - Sudín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576085 - Bačetín NUTS5 CZ0524576085
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1336858
zahrada 45 46474
travní p. 65 212226
lesní poz 43 352319
vodní pl. nádrž přírodní 2 1156
vodní pl. nádrž umělá 3 2149
vodní pl. tok přirozený 3 7049
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 81 48987
ostat.pl. jiná plocha 12 9512
ostat.pl. manipulační pl. 28 21058
ostat.pl. neplodná půda 11 2955
ostat.pl. ostat.komunikace 56 40800
ostat.pl. silnice 2 22860
ostat.pl. zeleň 9 14434
Celkem KN 543 2119103
Par. KMD 543 2119103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 44
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 80
LV 65
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 09:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.