k.ú.: 600776 - Udeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590282 - Bačice NUTS5 CZ0634590282
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1873767
zahrada 59 46379
ovoc. sad 3 24189
travní p. 17 38794
lesní poz 42 110329
vodní pl. nádrž umělá 7 12660
vodní pl. tok přirozený 22 6366
zast. pl. zbořeniště 1 314
zast. pl. 67 38106
ostat.pl. jiná plocha 11 10041
ostat.pl. manipulační pl. 20 32458
ostat.pl. mez, stráň 2 1573
ostat.pl. neplodná půda 17 7597
ostat.pl. ostat.komunikace 35 24459
ostat.pl. silnice 2 30133
ostat.pl. zeleň 4 871
Celkem KN 457 2258036
Par. KMD 457 2258036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 66
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 92
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
Ost. 1:2500 31.12.1898 26.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.