k.ú.: 600792 - Lubno u Bačkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 1188710
zahrada 19 11462
travní p. 104 319918
lesní poz 33 162442
vodní pl. nádrž umělá 2 1877
vodní pl. rybník 1 2136
vodní pl. tok přirozený 17 5543
vodní pl. tok umělý 16 5821
vodní pl. zamokřená pl. 1 442
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 20 20372
ostat.pl. jiná plocha 4 3682
ostat.pl. manipulační pl. 6 5907
ostat.pl. neplodná půda 5 2308
ostat.pl. ostat.komunikace 27 29102
ostat.pl. silnice 3 17801
Celkem KN 355 1777571
Par. KMD 355 1777571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 19
LV 37
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1838 19.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.