k.ú.: 600814 - Bačkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 544833 - Bačkovice NUTS5 CZ0634544833
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 4408272
zahrada 69 46526
travní p. 104 317585
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 349 1020472
vodní pl. nádrž umělá 3 8554
vodní pl. rybník 5 40181
vodní pl. tok přirozený 10 53334
vodní pl. tok umělý 2 50
zast. pl. zbořeniště 4 5138
zast. pl. 96 56292
ostat.pl. jiná plocha 86 86937
ostat.pl. manipulační pl. 13 34977
ostat.pl. neplodná půda 46 108289
ostat.pl. ostat.komunikace 81 127057
ostat.pl. silnice 7 76750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 536
ostat.pl. zeleň 1 1764
Celkem KN 1087 6392756
Par. DKM 1087 6392756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 96
LV 163
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2016
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 14.03.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 24.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 00:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.