k.ú.: 600857 - Banín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572560 - Banín NUTS5 CZ0533572560
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 6701801
zahrada 250 98516
travní p. 89 991931
lesní poz ostat.komunikace 1 135
lesní poz 174 4133043
vodní pl. nádrž umělá 1 189
vodní pl. tok přirozený 10 16478
vodní pl. tok umělý 5 8265
zast. pl. společný dvůr 3 309
zast. pl. zbořeniště 9 10183
zast. pl. 212 81655
ostat.pl. dráha 5 50804
ostat.pl. jiná plocha 179 242026
ostat.pl. manipulační pl. 49 82458
ostat.pl. neplodná půda 22 19722
ostat.pl. ostat.komunikace 159 261928
ostat.pl. pohřeb. 1 1870
ostat.pl. silnice 30 88572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10323
ostat.pl. zeleň 37 118673
Celkem KN 1417 12918881
Par. DKM 396 8973525
Par. KMD 1021 3945356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 198
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 219
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2016
DKM-KPÚ 04.12.2013 1:1000 04.12.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839 08.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 13:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.