k.ú.: 600865 - Bánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592021 - Bánov NUTS5 CZ0722592021
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1941 8016760
zahrada 696 395781
ovoc. sad 9 783667
travní p. 404 1916819
lesní poz les(ne hospodář) 13 1980250
lesní poz 22 709437
vodní pl. nádrž umělá 40 140902
vodní pl. tok přirozený 21 130426
vodní pl. tok umělý 1 1768
zast. pl. zbořeniště 24 3716
zast. pl. 939 365202
ostat.pl. jiná plocha 279 264455
ostat.pl. manipulační pl. 131 91299
ostat.pl. neplodná půda 17 41810
ostat.pl. ostat.komunikace 274 528368
ostat.pl. pohřeb. 1 6735
ostat.pl. silnice 36 272107
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16531
ostat.pl. zeleň 86 512488
Celkem KN 4938 16178521
Par. DKM 2307 12020887
Par. KMD 2631 4157634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 652
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 872
byt.z. byt 11
obč.z. byt 14
obč.z. garáž 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 27
LV 1420
spoluvlastník 3152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2017
DKM-KPÚ 09.12.2010 1:1000 13.12.2010 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1828 13.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 20.05.2022 03:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.