k.ú.: 600881 - Bantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593729 - Bantice NUTS5 CZ0647593729
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 3065060
vinice 1 106178
zahrada 120 76831
travní p. 52 47701
lesní poz les(ne hospodář) 7 13452
lesní poz 17 67842
vodní pl. nádrž umělá 1 7687
vodní pl. tok přirozený 22 20190
zast. pl. zbořeniště 4 256
zast. pl. 175 70180
ostat.pl. jiná plocha 93 74412
ostat.pl. manipulační pl. 25 29411
ostat.pl. neplodná půda 19 13545
ostat.pl. ostat.komunikace 103 81582
ostat.pl. silnice 9 76658
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10981
ostat.pl. zeleň 5 1301
Celkem KN 777 3763267
EN 1 747
GP 285 3099202
Celkem ZE 286 3099949
Par. DKM 575 398450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 6
LV 205
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1984 intravilán a část extravilánu (THM s PČB)
THM-G 1:2000 01.01.1965 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1965 část extravilánu


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2026.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.